Darovi Joze i Marije Lozina

Crkva je uvijek imala svoje dobročinitelje koji su uz Crkvu stajali i na razne joj načine pomagali, a Crkva je za njih, uvijek i danas, skupno i pojedinačno prikazivala svoje molitve i zahvale. Naša obnovljena župna crkva puna je slivanjskih „dobročinstava“. Sve što u njoj danas postoji dobročinstvo je Slivanjki i Slivanjaca u domovini i inozemstvu. U taj dugi niz dobročinitelja naše župne crkve uvrstio se i bračni par Joze i Marija Lozina. Već prošle godine oni su našoj crkvi darovali uskrsnu svijeću i lijepi stalak za nju, a ove su godine napravili prigodno „klecalo“, koje će služiti u brojnim liturgijskim slavljima. Budi spomenuto da je isti bračni par izradio i dva posebna „stalka“ za sprovodne križeve (u crkvi i mrtvačnici). Na njihovoj ljubavi i darovima za slivanjsku župnu crkvu iskreno im zahvaljujemo.

Galerija fotografija: