ŽUPNIK

Župnik u župi Slivno je fra Željko Tolić, rođen 2. travnja 1963. u obitelji Vlade i Jele rođ. Bušić-Šontić († 1. XI. 2012.).

OBRAZOVANJE

 • Osnovna škola: 1970.-1978. (Imotski)
 • Franjevačka klasična gimnazije: 1978.-1982. (Sinj)
 • Filozofsko-teološki studij: 1983.-1985. (Visoka franjevačka bogoslovija u Makarskoj)
 • Vojna služba: 1985.-1986. (Šabac, Srbija)
 • Filozofsko-teološki studij (nastavak): 1986.-1988. (Visoka franjevačka bogoslovija u Makarskoj)
 • Teološki studij i diploma: 1988.-1989. (Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu)

SPECIJALIZACIJA

 • Studij crkvene povijesti na Papinskom Sveučilištu Gregoriana u Rimu (1992.-1999.)
 • Magisterij iz crkvene povijesti (1995., Gregoriana-Rim)
 • Doktorat iz crkvene povijesti (1999., Gregoriana-Rim). Naslov doktorske disertacije: I francescani nella diocesi di Sebenico tra medioevo ed etá moderna (dal 1298 al 1517); moderator: prof. Luigi Mezzadri.

SLUŽBE I ZADUŽENJA U PROVINCIJI I FRANJEVAČKOM REDU

 • Zaređen za svećenika 1990. (Konkatedrala sv. Petra, Split)
 • Župnik in solidum 1990.-1992. (Gospa od Zdravlja, Split)
 • Profesor: 1999.-2003.
  • Franjevačka klasična gimnazija u Sinju
  • Nadbiskupska klasična gimnazija „Don Frane Bulić“ u Splitu
  • Visoka učiteljska škola Sveučilišta u Splitu u Splitu
 • Vikar Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja (2001.-2003.)
 • Provincijal Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja (prvi mandat: 2003.-2009.)
 • Član uprave Europske unije Provincijala (UFME: 2003.-2005.)
 • Potpredsjednik Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara (2003.-2006.)
 • Predsjednik Vijeća franjevačkih zajednica (VFZ-a) Hrvatske i BiH (2005.-2008)
 • Provincijal Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja (drugi mandat: 2009.-2012)
 • Predsjednik Južnoslavenske Konferencije Provincijala (HR, SLO, BiH: 2009.-2012.)
 • Veliki Vice kancelar Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu (2003.-2012.)
 • Član prezbiterskog vijeća Splitsko-makarske nadbiskupije (2003.-2012.)
 • Magistar postulanata u franjevačkom samostanu u Imotskom (2012.-2015.)

AKTUALNE SLUŽBE

 • Profesor crkvene povijesti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu (od 2012.)
 • Župnik u župi Presvetog Trojstva u Slivnu (od 16. ožujka 2015.)