ŽUPNA CRKVA

OBNOVA CRKVE I CRKVENOG OKOLIŠA OD OŽUJKA 2015.

I. Izvanjska obnova crkve i crkvenog okoliš
 1. Osvjetljena crkva. Radove na osvjetljavanju crkve, na uočnicu svetkovine Presvetog Trojstva (30. svibnja 2015.), besplatno izveo gosp. Željko Lasić iz Šumeta, Općina Proložac, direktor poduzeća Imotehnika.
  Osvjetljena crkva
 2. Obnovljena stara čatrnja (u Slivnu kažu „saranč“) i kapelica (2015.), sa zapadnu stranu crkve. Gornji dio saranča, koji je bio oronuo i zarastao u travu, obložen je špicanim kamenom (dolitom) i na njemu je napravljena novi otvor (kruna), također u dolitu. Na ulazu u sarnač postavljene su dvije stepenice, a potom je cijeli sarnač uokviren kovanom ogradom. Ista takva ograda postavljena je i na dotada otvoreno pročelje kapelice koja se nalazi uz sami saranč.
  Obnovljena stara čatrnja
  Obnovljena stara kapelica
 3. Očišćena i uređena preslica na crkvi (2016.). Kasnobarokna preslica, koja je s vremenom pocrnila i poruzinavila, a na mjestima je nicala i trava, u cijelosti je isprana i očišćena. Do tada umorna i sumorna, postala je vedrija i barokno razigrana.
  Preslica prije čišćenja
  Preslica poslije čišćenja
 4. Očišćen zid oko groblja (2016.) koji je, kao i preslica na crkvi, bio potpuno pocrnio te odavao sumornu sliku. Radovi su trajali tjedan dana: cijeli je zid, od istočnih ulaznih vrata u groblje do zapadnih vrata, očišćen, a radove je izveo Stipe Prgomet iz Tučepa. Nakon toga je, u nekoliko radnih akcija, uslijedilo otklanjanje starih fuga i stavljanje novih. Time je zid oko groblja i crkve zablistao u svojoj izvornoj ljepoti, a okoliš više nije bio tako crni i „mrk“ već vedriji, ugodniji i ljepši.
 5. Čišćenje kapelice (2016.). Nakon zida oko crkve, nastavilo se čišćenjem kapelice uz crkvu. Kapelica je od vrha do dna temeljito očišćena te je zadobila svoju izvornu kamenu boju, a time i svoju ljepotu.
  Očišćena kapelica
 6. Popločavanje prostora oko crkve (2016.). Prije obnove crkvenog okoliša oko crkve je bio običan beton koji je mjestimično bio napuknut, a na više mjesta i potpuno puknut ili podignut zbog korijenja okolnih stabala, osobito čempresa. Bagerom je iskopan i otklonjen sav stari beton te naliven novi, čime je pripremljen teren za popločavanje cijelog prostora, što od istočnih vrata groblja te oko crkve pa do zapadnih vrata groblja iznosi oko 300 kvadrata. Tako je na istočnoj strani crkve, ispred kapelice, ispao lijepi crkveni trg, koji je od groblja odvojen povišenim zidićem i diskretno ukrašen led rasvjetom, što do posebnog izražaja dolazi noću, a oko crkve i do zapadnih vrata groblja napravljena je staza (trotoar). Radove na popločavanju crkvenog okoliša izvela je Kamenoklesarska radionica „SMT Maršić“ iz Prološca Donjeg.
  Popločavanje prostora oko crkve
  Popločavanje prostora oko crkve
 
II. Unutrašnja obnova crkve
  1. Uređenje prezbiterija (2015.). Od svih radova u crkvi najprije je uređen prezbiterijalni prostor. Zbog skučenosti prostora, prema prijedlogu liturgičara, Svetohranište je ugrađeno u lijevu ispovjedaonicu (gledajući prema vratima crkve), preuređenu na tu namjenu, a svećenička je stolica postavljena na mjesto gdje se prvotno nalazilo Svetohranište, te podignuta za stepenicu više od poda prezbiterija. Time smo dobili novi razmještaj, a prostor skladno uredili. Novo, pozlaćeno, Svetohranište je darovao Ivan Barić Mirkin iz New Yorka.
   Uređenje prezbiterija
   Novo Svetohranište
  2. Novi pod u crkvi (2016.). Stari betonski pod iz 1904., koji je bio obojen u crveno-crne kocke, zamijenjen je novim, bijelim i brušenom kamenom dolitom, sredinom kojega se provlače crvene kocke u obliku križa. Idejno rješenje novoga poda izradio je arhitekt Ivan Vulić iz Splita. Pod je darovao stariji naraštaj američkih Slivanjaca.
   Crkveni pod prije uređenja
   Novi crkveni pod
  3. Oltar svetoga Ante (2015./16.). Stariji naraštaj američkih Slivanjaca donirao je pod, a njihova djeca, mlađi naraštaj američkih Slivanjaca, oltar svetoga Ante. Na mjestu gdje se prije nalazio oltar sv. Ante dvije trećine niše zjapile su prazne. Sada je u cijelosti ispunja mramorni oltar „sveca svega svijeta“. U podnožju oltara nalazi se prikaz i svečeva životopisa u kojem sv. Ante propovijeda ribama. Usporedno s kipom, na kamenoj podlozi, izrezbarena su dva ljiljana, simboli sv. Ante. Iznad niše i svečeva kipa nalazi se franjevački grb, a na vrhu, iznad oltara, brončani natpis: Sveti Ante, moli za nas.
   Oltar i niša sv. Ante prije
   Oltar sv. Ante danas
  4. Oltar Blažene Djevice Marije (2015./16). Na suprotnoj strani oltara sv. Ante nalazio se identičan prostor na kojem se nalazio kip Blažene Djevice Marije, koji se nosi u procesiji za Presveto Trojstvo. Na tom je mjestu podignut novi oltar, identičan oltaru sv. Ante, samo s različitim simbolima i natpisom. U podnožju oltara uklesano je Srce Marijino, iznad kojega se pozlaćenim slovima nalazi natpis: Najvjernija odvjetnice, na braniku stoj, čuvaj našu vjeru i hrvatski dom! Usporedno s kipom, s obje su strane uklesana dva ljiljana, simboli djevičanstva BDM. Iznad njih se nalazi Marijin monogram, a iznad oltara u brončanim slovima stoji natpis: Sveta Marijo, moli za nas! Gospin oltar darovali su francuski Slivanjci.
   Oltar i niša BDM prije
   Oltar BDM danas
  5. Nove klupe (2016.). Planovi oko unutarnje obnove crkve uključivali su i nove klupe. Stare su zamijenjene novima, iz punog drveta, a sjedište im je presvučeno spužvom. Projektirao ih je arhitekt Ivan Vulić iz Splita. Uz priloge vjernika, u nabavci novih klupa djelomično je sudjelovala i Županija splitsko-dalmatinska. Da bi prilikom klečanja bilo udobnije, u prosincu 2017. su tapecirana i klecala na klupama.
   Stare klupe
   Nove klupe
  6. Vitraji (2016.). Na župnoj crkvi postoji 10 prozora različitih dimenzija. Dosadašnje željezne prozore zamijenili su vitraji, koje je izradio akademski slikar Ivan Grgat iz Zagreba. Motivi na vitrajima su slijedeći: prozor u sakristiji (simbol euharistije); dva prozora u prezbiteriju (na zapadnom sv. papa Ivan Pavao II., na istočnom bl. Alojzije Stepinac); dva prozora u crkvenoj lađi (na zapadnom sv. Franjo, na istočnom sv. Majka Terezija); na koru četiri prozora i rozeta (na svakom od prozora je jedan od evanđelista, a na rozeti je simbol Duha Svetoga). Vitraje su financirali „domaći“ Slivanjci, odnosno 33 slivanjska zaseoka podijeljena po skupinama: bilo je 10 skupina i svaka je skupina darovala jedan vitraj.
   Prozori prije
   Sveti papa Ivan Pavao II.
   Blaženi Alojzije Viktor Stepinac
   Sveta Majka Terezija
   Sveti Franjo
   Sveti Marko evanđelist
   Sveti Matej evanđelist
   Sveti Luka evanđelist
   Sveti Ivan evanđelist
   Simbol euharistije
   Simbol Duha Svetoga
  7. Elektrifikacija zvona i nabavka trećega zvona (2016.). Na preslici su bila dva zvona. Najgornjemu, trećemu, ili tzv. „dječjem zvonu“, izgubio se svaki trag. K tome, za svako je zvonjenje trebalo potezati konop, a kada bi trebalo slaviti (i po kiši i po vjetru) trebalo se penjati i na crkvu. Elektrifikacija je zamijenila sve prijašnje radnje i otklonila postojeće opasnosti, odnosno penjanje na crkvu. Elektrifikaciju zvona donirali su „slavonski“ Slivanjci i Milan Vrdoljak Antin, vlasnik tvrtke „Ricardo“. K tome, nabavljeno je i gornje zvono, a njegovu je nabavku sa svojom obitelji omogućila gđa. Mira Lozina iz New Yorka. Budući da je njezin pokojni suprug nosio ime Ante, na zvonu je ugravirana slika sv. Ante ispod koje se nalazi natpis: Dar  obitelji pok. Ante Lozina iz New Yorka. Elektrifikaciju je izvela specijalizirana tvrtka „Grivi“ iz Kaštela.
   Zbogom potezanju konopa
   Preslica je popunjena zvonima
  8. Nova mikrofonija (2016.). Stara i dotrajala mikrofonija zamijenjena je novom i suvremenom. U crkvi je postavljeno šest razglasnih kutija (četiri u lađi i dvije na koru), dva mikrofona (na oltaru i ambonu) te tri trube izvan crkve (na istočnoj i zapadnoj strani i na pročelju). Postavljanje nove mikrofonije izveli su braća Tadići iz Rude kod Sinja, poznati stručnjaci u toj vrsti posla.
   Nova mikrofonija
   Nova mikrofonija
   Nova mikrofonija
  9. Niša i kip Srca Isusova (2016.). Na zapadnoj strani crkvene lađe nalazio se mali i vrlo  oštećeni kip Srca Isusova, postavljen na malo zidno postolje. Na tom je mjestu izdubljena u zidu nova niša u koju je postavljen novi kip Srca Isusova, koji su darovale sestre Matija Radalj ud. pok. Miljenka („Mige“) i Nevenka Kirasić rođ. Prgomet.
   Niša s kipom Srca Isusova
  10. Niša i kip Srca Marijina (2016.). Na praznoj zidnoj plohi u donjem dijelu crkve, naspram stepenica koje vode prema koru, izdubljena je nova niša u koju je postavljen kip Srca Marijina. Kip i sve radove oko njegove ugradnje, u dogovoru sa svojom obitelji, dobročinstvo je gđe. Slavke Lozina ud. Milana iz New Yorka.
   Niša s kipom Srca Marijina
  11. Kamena ograda prema koru (2016.). Umjesto drvene i rasklimane ograde na stepenicama prema koru, ugrađena je nova od kamena dolita, koja je urešena stupićima od istoga materijala.
  12. Obojana unutrašnjost crkve (2016.). Prije završnog bojanja u cijeloj je crkvi i sakristiji skinuta stara i popucala fasada. Uslijedilo je zatim obijanje i struganje, ispravljanje grbina, postavljanje mrežice, nabacivanje, gletovanje i na kraju bojanje cijele crkve i sakristije. Dok su trajali radovi u crkvi (mjesec dana), misu i sve druge obrede održavali smo u školi. Sve je spomenute radove izvodila i polovicom prosinca spomenute godine dovršila tvrtka Ukras u vlasništvu Joze Marinovića iz Slivna.
  13. Postavljena nova rasvjetna tijela (2016.). Nakon bojanja crkve uslijedilo je postavljanje novi rasvjetnih tijela. Radove je izvela i uoči samoga Božića (22. prosinca) dovršila tvrtka Imotehnika u vlasništvu gosp. Željka Lasića iz Prološca.
   Nova rasvjetna tijela
  14. Uređena sakristija (2016.). U sklopu radova u crkvi uređena je i sakristija. Visoki strop spušten je pomoću knaufa (radove izvela tvrtka Ukras), postavljena je nova rasvjeta (postavljanje izvela Imotehnika) i naposljetku su stari ormari, u kojima se nalazilo misno ruho i posuđe, zamijenjeni novim hrastovim ormarima, koje je izradio i postavio drvodjelac Mario Nogalo.
   Uređena sakristija
  15. Nove križne postaje (2017). Umjesto starih križnih postaja u crkvi su postavljene nove pobrončane postaje koje su nabavljene u Rimu. Postaje su zavjetni dar pojedinaca, obitelji ili pak slivanjskih zaseoka. Darovatelji su: 1. Ante i Nevenka Prgomet s obitelji; 2. Stanko Glibota s obitelji; 3. Vlade Jukić s obitelji; 4. Joko Jukić (Macukić“) s obitelji; 5. Zaseok Mrkonjići; 6. Zaseok Barići; 7. Stipan i Ante Glavaš; 8. Udruga žena „Slivanjka“; 9. Centar; 10. Mate, Tomislav Radalj; 11. Jure Jukić Gojkin; 12. Ivica Radalj. pok. Božidara; 13. Zaseok Katavići; 14. Zaseok Prgomet – Glavaši; 15. Jeroslav i Vlade Glavaš – Isusovo uskrsnuće.
   Postaje križnoga puta
  16. Vječno svjetlo (2017.). Nad novim Svetohraništem postavljeno je i novo Vječno svjetlo, također nabavljeno u Rimu. Svojim prilozima omogućili su ga: Nediljko Marinović („Tutić“); Ivan („Pašo“) i Zdenka Lozina; Petar (Pere) Nogalo; Ante Lozina („Paćak“); Marija Zeljko ud. Joze; Ikan Glibota; Ante Vrdoljak („Nikinić“); N. N.
   Vječno svjetlo
  17. Novi oltarski križ (2017.). Mali križ koji je stajao na oltaru zamijenjen je novim. Naručen je iz Poljske i replika je pastirskog štapa-križa sv. Ivana Pavla II. Križ je postavljen s lijevu stranu ispred oltara, a njegovi darovatelji su: obitelj pok. Milenka Parlova (Čike), hrvatskog branitelja, i Milan Vrdoljak „Janjin“.
   Novi oltarni križ
  18. Uređen crkveni kor (2017.). Prethodni crkveni kor bio je potpuno ravan i klupe su slijedile jedna iza druge, tako da oni koji su se nalazili u drugom, trećem ili četvrtom redu vrlo su malo vidjeli od onih u prvom redu. Kor je stoga preuređen u tribinastom, odnosno kaskadnom obliku, tako da sada svi mogu lijepo vidjeti središte crkve, oltar. Marin Parlov i njegov brat Vlade besplatno su napravili željeznu konstrukciju, drvodjelac iz Vinjana Donjih Jadranko Rebić obložio u drvo, a tapetar Mirko Tolić, također iz Vinjana Donjih, tapecirao.
   Novouređeni crkveni kor
   Pogled s crkvenoga kora na prezbiterij
  19. Mozaik Isusova preobraženja (2018.). Na trijumfalnom luku napravljen je mozaik koji predstavlja Isusovo preobraženje. Uz Isusov lik, na mozaiku se nalaze likovi Mojsija i Ilije te trojice Isusovih povlaštenih učenika i apostola, Petra i Ivana (lijevi donji kut) i Jakova „Starijeg“ (desni donji kut). Mozaik je djelo akademskog umjetnika Ivana Grgata. Svojim prilozima ovaj lijepi detalj u našoj crkvi omogućili su: Ivan Barić Mirkin (New York), Ante i Radojka Marinović, Ivan Puljiz Ivičin, Ljubica i Oliver Protrka te Ljubo i Claudia Kondža rođ. Protrka, Hrvoje Zeljko Zelin, Ivica Zeljko u ime pok. sina Josipa, Udruga žena „Slivanjka“, Ante Glavaš („Antiša“), Ante Lozina („Paćak“), Jure Barić, Milan Vrdoljak pok. Milana („Ricardo“), Flavio (Vlado) Sanader iz Švicarske, drugi naraštaj slivanjskih Njujorčana, Ante Radalj („Roša“) te Stefani, Roko i Eliana Segarić. U idućem broju župnog lista „Slivno“ bit će objavljen i iznos svakog pojedinog dobročinitelja.
   Mozaik Isusova preobraženja
  20. Obnova slike Bogorodice s Djetetom, Presvetim Trojstvom i svecima (2018.). U crkvi se iznad glavnog oltara nalazi slika Filippa Naldija, Bogorodica s Djetetom, Presvetim Trojstvom i svecima iz 1769. godine. Polukružna slika, naslikana u tehnici ulja na platnu, podijeljena je u tri glavne skupine. U središnjem dijelu prikazana je Bogorodica s djetetom kako sjedi na velikim oblacima, okružena anđelima koji nose bukete cvijeća. Bogorodica je odjevena u crvenu haljinu zaogrnutu plavim plaštem po rubu ukrašenim zlatnom trakom s dragim kamenjem, koji joj prekriva glavu. U desnoj ruci drži dijete – Isusa, koji je odjeven u bijelu haljinu ukrašenu crvenim cvjetovima i zlatnom trakom s dragim kamenjem po rubu. Na glavama su im raskošne zlatne krune s dragim kamenjem. Lijevo i desno od njih naslonjeni na veće oblake, nalaze se sveci i svetice. Iznad prikaza Bogorodice je prikaz Svetog Trojstva okruženog anđelima. U donjem dijelu ispod oblaka naslonjeni na tlo su redovnici, uglavnom sveci iz franjevačkih redova. Na lijevom uglu prikaz se završava s arhanđelom Mihovilom, dok se na desnom uglu završava s prikazom sv. Jure koji ubija zmaja. Sv. Jure je odjeven u konjaničku odoru 18. stoljeća s crvenim plaštem, bogatim ukrasom i oružjem, jaše na bijelom konju koji se propinje i kopljem ubija predimenzioniranog zmaja. Pri dnu slike je natpis na bosančici: Nek se zna za uvik da ovi seljani od ove crkve učiniše svojom lemozinom i trudom ovu figuru. Impega ju je Filippo Naldi na 1769. Slika, koja je do sada bila uokvirena jednostavnim drvenim okvirom, duga je 408 a visoka 290 cm. Slika Filippa Naldia Bogorodica s djetetom, Presvetim Trojstvom i svecima namijenjena je puku i prilagođena njihovoj sklonosti prema živim bojama, dekorativnim tkaninama i shematiziranim likovima. Uz druga brojna Naldijeva kasnobarokna djela, ova slika spada u onu skupinu koja je bitno definirala umjetnička zbivanja u 18. stoljeću u Dalmaciji te kao takva predstavlja vrijedan spomenik kulture ovoga kraja. Budući da se slika nalazi na popisu kulturne baštine, Vlada Republike Hrvatske je preko Ministarstva kulture 2016. započela njezinu restauraciju. Do sada su bile tri faze obnove slike (206., 2017. i 2018.). Slijedeća, i ujedno završna faza, predviđena je za iduću godinu.
   Obnovljena slika Bogorodice s Djetetom, Presvetim Trojstvom i svecima
  21. Novo misno ruho, posuđe i knjige (2015./16.). Dok su trajali materijalni radovi u crkvi i oko crkve, istodobno se je vodila briga i o crkvenom ruhu, liturgijskom posuđu i knjigama. Stare misnice, posuđe i knjige zamijene su novima, a Ivica, Branka i Sanja Barić su, iz počasti i zahvalnosti prema svojim pokojnim roditeljima Mirku i Matiji (Milici) Barić, darovali jedan lijepi kalež.

OBNOVA ŽUPNE KUĆE i DVORANE OD OŽUJKA 2015.

S obnovom župne crkve i crkvenog okoliša paralelno se, od samog preuzimanja župe (u ožujku 2015.), obnavljala i župna kuća i župna dvorana, koja se nalazi s lijevu stranu  župne kuće. U župnoj kući je u cijelosti obnovljen prostor u kojem živi i djeluje župnik (predvorje, župni ured, dnevni boravak, kuhinja i tri sobe). Sve navedene prostorije obnovljene su i novim namještajem. Također je, izvana i iznutra, obnovljena i župna dvorana, koja je poprimila potpuno novi izgled, kao i prostor ispred župne kuće i dvorane.

Župna kuća i dvorana
Noćni izgled župne dvorane
Predvorje u župnoj kući